»  » 
Chia sẻ trang này:

Nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp

Máy biến áp là một thiết bị điện từ đứng yên, làm việc trên nguyên lý cảm ứng điện từ, biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác với tần số không thay đổi.

Máy biến áp có hai dây quấn gọi là máy biến áp có hai dây quấn. Dây quấn nối với nguồn điện để thu năng lươợng vào gọi là dây quấn sơ cấp. Dây quấn nối với tải để đưa điện năng ra gọi là dây quấn thứ cấp. Dòng điện, điện áp, công suất,...của từng dây quấn theo tên sơ cấp và thứ cấp tương ứng. Dây quấn có điện áp cao gọi là dây quấn cao áp.

 

Nội dung tài liệu:

I.   Nguyên lý máy biến áp
II.  Tính toán các kích thước của máy biến áp
III. Tính toán dây quấn máy biến áp
IV. Tính toán ngắn mạch
V. Tính toán cuối cùng về tham số mạch từ và tính toán tham số không tải.

Download tài liệu: Nguyên lý Máy biến áp