»  » 
Chia sẻ trang này:

Tủ điện hạ thế lắp đặt ngoài trời

Công ty cổ phần chế tạo biến áp thiết bị điện Đông Anh đưa ra 02 loại mẫu tủ điện hạ thế có thông số kỹ thuật như sau

Tiêu chuẩn chế tạo:
- TCVN 4255:2008, IEC 60529:2001 tiêu chuẩn về cấp bảo vệ của vỏ tủ
- TCVN 799-1:2009, IEC 60439-1:2004 TC tủ điện đóng cắt & điều khiển hạ cáp.
- IEC 144: Mức bảo vệ của tủ hạ thế các cơ cấu đóng cắt và điều khiển.
- IEC 529: Mức bảo vệ tủ hạ thế (ký hiệu mã IP)
- IEC 185: Máy biến dòng
- IEC 439-1: Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần
- IEC 947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 áptômát
- IEC 521: Công tơ điện hữu công cấp chính xác 2
- IEC 145: Công tơ điện vô công cấp chính xác 2